cizgiləmək

cizgiləmək
f. Cizgi çəkmək, xətləmək, cızıqlamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cizgiləmə — «Cizgiləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəl — sif. 1. Sifətinin cizgiləri, bədəninin tənasübü, qaş gözü qüsursuz olan; göyçək. Gözəl uşaq. – <Xor:> Xəlvət meşə arasında; Bir gözəl qız tapmışıq. C. C.. <Zaqs müdiri> Zeynalın Mehriban kimi gənc və gözəl bir qadını boşamasına bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cədvəl — ə. 1) kiçik su yolu; arx; 2) cizgiləri, sıraları olan və xanalara bölünmüş qrafika; diaqram; 3) siyahı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mistər(ə) — ə. 1) xətkeş; 2) nazik karton üzərində sətirlər şəklində uzadılmış ipliklərdən ibarət olub, kağızın altına qoyularaq üstündən əllə basdıqda kağız üzərində düz cizgilər çəkən transparant …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • albom — <fr.> 1. Şeir və s. yazmaq, şəkil çəkmək, marka yapışdırmaq və s. üçün təmiz səhifələri olan kitab, ya dəftər. Şəkil albomu. Şeir albomu. – Yenə də ruhumu kəsdi bu duyğu; Götür albomunu, mən deyim sən yaz! S. V.. 2. Ayrıca nəşr edilmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atlas — <yun.> 1. Müəyyən sistem üzrə toplanmış xəritələr toplusu. Coğrafiya atlası. Müasir atlasların banisi qədim yunan alimi Klavdi Ptolemey sayılır. 2. Astronomik xəritə və cədvəllərdən, bədii şəkillərdən, texniki cizgilərdən, heyvan, bitki və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başlanğıc — is. 1. Bir işin, hadisənin ilk anı, əvvəli, ibtidası. Bu hələ işin başlanğıcıdır. Dərs ilinin başlanğıcı. – Bu hadisə bütün nəzmiyyə təşkilatının tərk silah etdirilməsi üçün bir başlanğıc idi. M. S. O.. Xanlar buraya . . yaradacağı əsərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyalı — sif. 1. Boyanmış, rənglənmiş, rəngli; boya sürtülmüş. Boyalı kağız. – <Kişinin> qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsunkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar ifadə edirdi. Ç.. Dükan bazar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cizgi — bax xətt 2. Kosa dik bir cizgi çəkir, sonra yanlardan onu qarmaqla bağlayır. S. R.. Gözlərinin kənarlarından gicgahlarına doğru uzanan cizgilər onu daim gülümsər göstərirdi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cizgili — sif. Cizgi çəkilmiş, cizgiləri olan, xətli, cızıqlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”